O Tchoukballu

O čem to je?

Je to míčová hra, kde proti sobě nastupují sedmičlenná mužstva. Na místě, kde jsme zvyklí na branky, jsou nakloněné trampolíny 1x1m. Kolem každé trampolíny je třímetrový půlkruh – zakázaná zóna (podobně jako u házené). Cílem hráčů je zpoza zakázané zóny hodit míč do trampolíny tak, aby se odrazil zpět do hřiště a dopadl na zem. Druhý tým nesmí bránit tělem ani soupeři přihrát si. Jde mu o to odhadnout směr odraženého míče a chytit ho než se dotkne podlahy. Kromě halové verze je i plážová, kde se hraje na menším hřišti a pouze s 5 hráči na každé straně. Názorně vám to představí Giorgio:

 

 

 

Historie

Tchoukball vymyslel Hermann Brandt v roce 1970 ve Švýcarsku. Snažil se přijít na kolektivní sport, kde se vyvaruje úrazům typickým pro kontaktní sporty a dále aby svými pravidly a koncepcí podporovala vzájemnou spolupráci hráčů a tím pádem i rozvoj společnosti. Hra je koncipována jako neagresivní a princip prakticky nedovoluje, aby došlo k vzájemnému střetu soupeřících hráčů. FITB - mezinárodní tchoukballová federace momentálně sídlí na Taiwanu.

 

 

O sdružení Tchoukball Praha

V Praze se tchoukball mimo univerzitní prostředí začal hrát v roce 2011, kdy vznikl tým TBC Pšouci Praha. Jelikož v té době bylo povědomí veřejnosti o tomto sportu minimální, začala se část členů tohoto týmu systemeticky věnovat rozšiřování tchoukballu. Vzniklo tak neformální uskupení Tchoukball Praha, které později hlavně z důvodů fundraisingu dostalo formální podobu občanského sdružení.